Carbon

Dün gece sorduğum sorunun (Soru aşağıda) cevabını bilen pek çıkmadı, cevabı buradan vereyim. Soru aslında farkındalık oluşturmak, sadece tüketen değil üreten tarafa da teşvik etmek ve açık kaynak ruhunu desteklemek amaçlı yoksa sorular bitmez.

Evet kod C++ ile birlikte Google’ın duyurduğu yeni (deneysel) dil olan Carbon’un birlikte (interoperability) çalıştığı bir örnek.
C++ sahaadaki ağrılığı ve mazisi tartışmasız, ancak Google böyle düşünmüyor. C->C++, JavaScript->TypeScript, ObjectiveC->Swift, Java->Kotlin derken sıra şimdi de C++->Carbon’a mı geldi?

Bu işin başında bulunanlardan Google yazılım mühendisi Chandler Carruth bu ay düzenlenen CPP North Konferansı’nda C++’ın halefini neden aradıklarını “açıkça” açıkladı. Amacın rekabet değil, C++ ile yapılamayanlara odaklanmak olduğunu söylese de; C++’ın bellek güvenliği ve evrim sürecindeki sorunlara değindi. Hedefin Go, Swift seviyesi bir güvenliğe (en azından) erişmek olduğu ama bu amacın şimdilik öncelik olmadığından bahsetti. İlk öncelik interoperability (C++ ile birlikte çalışabilmek) ve göç (migration). Neden Rust değil de Carbon sorusuna da, Rust’ın interoperability sorunları olduğu şeklinde cevapladı. Carbon başarılı olursa Rust’ın suyu ısınabilir.

C++ ın mucidi Bjarne Stroustrup ise bu gelişmeler karşısında mütevazi. E-posta ile “C++’ın halefi olmaya çalışan her zaman yeni diller vardır. Programlama dilleri ve programlama stilleriyle ilgili deneyleri memnuniyetle karşılarım, ancak tartışmaları körüklemek istemiyorum. Yerleşik dilleri eleştirmek kolaydır — sorunlarını biliyoruz — ancak genellikle dil kurallarında, kitaplıklarda ve yönetişimde yepyeni sorunlar yaratmadan alternatifler sunmak zordur. Carbon o kadar yeni ve yeterince tanımlanmadı ki, gerçekten anlamlı teknik yorumlar yapamam” şeklinde cevap verdi.
Bjarne’a katılıyorum. Sevdiğim bir söz var “The Chief Cause of Problems is Solutions” , eleştirmek kolay.

Bu arada Chandler, Carbon’da k8s tarzı bir açık kaynak modeli takip edeceklerini de ifade etti. Genç kardeşlerimizi, Fuchia gibi bu gibi projelere katılmaya davet ediyorum. Sağlıcakla kalın.

Soru: Evet, bilene şimdiden bravo Valla.

--

--

ICT Consultant (Telco, Defense, BFSI)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Volkan Gazioglu

Volkan Gazioglu

ICT Consultant (Telco, Defense, BFSI)