Volkan Gazioglu
3 min readJun 20, 2022

--

Benim yazılımcı dashatar’ım (Dayanıklılık: 4, Çeviklik: 4, Bilgelik:2, Karizma:2)
Solda durumsuz, sağda durumlu bir widget. Durumlu widget’ın şekilde görünmeyen bir durum (state) nesnesi de oluyor, durum burada tutuluyor.
@protected
void setState(VoidCallback fn) {
final dynamic result = fn() as dynamic;
_element.markNeedsBuild();
}
typedef VoidCallback = void Function();
Evde denemeyin!
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
runApp(MaterialApp(home: FlutterCokIyiGelsene(),));
}
class FlutterCokIyiGelsene extends StatelessWidget {
var anahtar = true;
@override
Widget build(BuildContext context) {
return Scaffold(
appBar: AppBar(title: Text('Durumsuzuz')),
body: Container(
child: Center(
child: GestureDetector(
child: Container(
color: anahtar ? Colors.yellow: Colors.red,
),
onTap: () {
anahtar = !anahtar;
(context as Element).markNeedsBuild();
}),
),
),
);
}
}

--

--